Realizovane dvodnevne radionice "Digitalna era i tvoja karijera" - Eyca

Naruči svoju EYCA karticu

Gore navedeni podaci se obrađuju i koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice, a sve u skladu sa Politikom zaštite podataka ličnosti NVO "Centar za omladinsku edukaciju". Politika zaštite podataka ličnosti.

Uz to, ovom prijavom kao korisnik EYCA kartice, daješ saglasnost da NVO "Centar za omladinsku edukaciju" koristi navedene lične podatke i kako bi te informisao o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i u svrhu uspostavljanja i održavanja komunikacije sa tobom, u cilju unaprijeđenja usluge koju nudimo.

Važno: Ako si maloljetan/a, neophodno je da nam dostaviš potpisanu saglasnost roditelja za prikupljanje i obradu tvojih ličnih podataka, i to u roku od 5 radnih dana, poštom ili lično na adresu: Trg Nikole Kovačevića br. 13, 81 000 Podgorica.

Tvoja prijava je prihvaćena! Svakog radnog dana, EYCA karticu možeš preuzeti na adresama:

Realizovane dvodnevne radionice "Digitalna era i tvoja karijera"

28.04.2021

Dvodnevnu radionicu „Digitalna era i tvoja karijera“, koja je održana 26-27. aprila, vodila je Bojana Perović, profesionalna regruterka i izvršna direktorica kompanije "Minuta do posla".


Bojana je sa učesnicima razgovarala na više tema koje su se ticale društvenih mreža, kreiranju savremenog CV-a, pisanju motivacionog pisma, značaju optimizacije Linkedln profila, kao i pripremi za razgovor za posao. Poseban segment rada posvećen je pregovaranju plate i poslovnom bontonu, koji zahtijeva način komunikacije profesionalnih kompetencija u ovom procesu.


Predavačica je u toku dva dana predstavila mladima primjere iz svoje prakse i saradnje sa domaćim i inostranim klijentima, ali pružila odgovore na mnogobrojna pitanja učesnika. Radionice su se održale na Fakultetu političkih nauka, uz poštovanje svih epidemioloških mjera, gdje je 20 učesnika imalo priliku da prati ove radionice.


Zahvaljujemo se na podršci i suorganizaciji Studetnskom parlamentu Univerziteta Crne Gore.


Radionice su se realizovale u sklopu projekta "Osnaživanje mladih za savremeno poslovanje", koji se implementira u partnerstvu NVO Centar za omladinsku edukaciju i NVO CAZAS, a sredstva za njegovu realizaciju su obezbijeđena kroz Javni konkurs Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta za 2020. godinu pod nazivom "Znanje kroz cjeloživotno obrazovanje".