Realizovane dvije edukativne radionice u sklopu projekta "Osnaživanje omladinskog preduzetništva kroz unaprjeđivanje vještina mladih“ - EYCA

Naruči svoju EYCA karticu

Gore navedeni podaci se obrađuju i koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice, a sve u skladu sa Politikom zaštite podataka ličnosti NVO "Centar za omladinsku edukaciju". Politika zaštite podataka ličnosti.

Uz to, ovom prijavom kao korisnik EYCA kartice, daješ saglasnost da NVO "Centar za omladinsku edukaciju" koristi navedene lične podatke i kako bi te informisao o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i u svrhu uspostavljanja i održavanja komunikacije sa tobom, u cilju unaprijeđenja usluge koju nudimo.

Važno: Ako si maloljetan/a, neophodno je da nam dostaviš potpisanu saglasnost roditelja za prikupljanje i obradu tvojih ličnih podataka, i to u roku od 5 radnih dana, poštom ili lično na adresu: Trg Nikole Kovačevića br. 13, 81 000 Podgorica.

Tvoja prijava je prihvaćena! Svakog radnog dana, EYCA karticu možeš preuzeti na adresama:

Na linku možeš pronaći sva mjesta gdje možeš preuzeti EYCA karticu.

Realizovane dvije edukativne radionice u sklopu projekta "Osnaživanje omladinskog preduzetništva kroz unaprjeđivanje vještina mladih“

25.09.2022

NVO Centar za omladinsku edukaciju u saradnji sa lokalnim Sekretarijatom za kulturu, sport i društvene djelatnosti i opštinom Kotorom organizovali  su u Školskom centru, u periodu od 21 do 22. septembra, dvodnevni edukativni program neformalne edukacije za mlade na temu preduzetništva i finansijske pismenosti mladih.


U srijedu, 21. septembra realizovana je radionica pod nazivom „Upoznaj i zavoli preduzetništvo“ a predavač na ovu temu bio je Uroš Bulatović, osnivač Unije mladih preduzetnika. U sklopu ove aktivnosti bilo je riječi o omladinskom preduzetništvu, procesu osnivanja firme, a predstavljene su finansijske olakšice aktuelnih programa za koje mladi mogu aplicirati.


Nastavak ovog događaja, realizovao se u četvrtak, 22. septembra na temu „Biznis plan – Tvoj alat za uspjeh“. Učesnici su se upoznali sa osnovama biznis plana, kako ga pripremiti, kao i zašto je on važan prilikom otpočinjanja svog biznisa.


Obukama je prisustvovalo 85 mladih, a svi polaznicu su po završetku edukativnih aktivnosti dobili i potvrde o učešću.


Projekat  "Osnaživanje omladinskog preduzetništva kroz unaprjeđivanje vještina mladih“, ima za cilj unaprjeđenje znanja, vještina i kompetencija mladih za zapošljivost i realizaciju sopstvenih biznis ideja, kontinuiranu mobilnost na tržištu rada i ravnomjeran razvoj preduzetništva na nivou svih regija Crne Gore. Programske aktivnosti obuhvatiće najmanje 120 mladih i donosioce odluka i predstavnika biznis sektora iz Crne Gore, a u narednom periodu će biti i dostupan podcast serijal “Sijalica”, koji ima za cilj da upozna mlade preduzetnike i javnost o prvim počecima iskusnih i dokazanih profesionalaca u svojoj djelatnosti, kao i njihovim dosadašnjim iskustvima u radu.


Program "Osnaživanje omladinskog preduzetništva kroz unaprjeđivanje vještina mladih", realizuju NVO Centar za omladinsku edukaciju i NVO Gnijezdo (NEST), uz finansijsku podršku Ministarstva prosvjete.