Realizovane 4 edukativne radionice sa mladima - Eyca

Naruči svoju EYCA karticu

Gore navedeni podaci se obrađuju i koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice, a sve u skladu sa Politikom zaštite podataka ličnosti NVO "Centar za omladinsku edukaciju". Politika zaštite podataka ličnosti.

Uz to, ovom prijavom kao korisnik EYCA kartice, daješ saglasnost da NVO "Centar za omladinsku edukaciju" koristi navedene lične podatke i kako bi te informisao o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i u svrhu uspostavljanja i održavanja komunikacije sa tobom, u cilju unaprijeđenja usluge koju nudimo.

Važno: Ako si maloljetan/a, neophodno je da nam dostaviš potpisanu saglasnost roditelja za prikupljanje i obradu tvojih ličnih podataka, i to u roku od 5 radnih dana, poštom ili lično na adresu: Trg Nikole Kovačevića br. 13, 81 000 Podgorica.

Tvoja prijava je prihvaćena! Svakog radnog dana, EYCA karticu možeš preuzeti na adresama:

Realizovane 4 edukativne radionice sa mladima

11.03.2021

Saradnja Evropske omladinske kartice (EYCA) i lokalnih samouprava, omogućila je organizaciju više edukativnih radionica na različite teme iz oblasti komunikacija, marketinga i internet platformi u prvih 2 mjeseca 2021. godine.


U dogovoru sa Kancelarijom za mlade u opštini Budva, organizovane su dvije dvodnevne online radionice „Magični svijet komunikacije“ (9-10. februar) i „Od hobija do posla“ (3-4. mart), u okviru kojih su predavači Mileva Seratlić, PR direktorica Represent Communications i Ilija Gardašević, Gaming Youtuber razgovarali sa učesnicima na teme komunikacija i javnog nastupa, kao i kreiranja sadržaja za YouTube platformu. Događajima je prisustvovalo više od 40 učesnika.


Dvodnevnu online radionicu „Digitalni mediji i mladi“ , koja je održana 15-16. februara, vodio je marketing menadžer kompanije Amplitudo, Stefan Aleksić, koji je sa učesnicima razgovarao na više tema koje se tiču društvenih mreža, sa akcentom na njihovu upotrebu u cilju dalje edukacije i jačanja poslovnih kompetencija. Radionici je prisustvovalo više od 25 učesnika.


U saradnji sa opštinom Bar i Omladinskim servisom Bara, organizovana je jednodnevna obuka za mlade na temu korišćenja dizajnerskih alata „Pričajmo o dizajnu“, čiji je plan i program osmislio Junior designer Amar Mulić. Radionici je prisustvovalo 20 učesnika.


Projektni tim Evropske omladinske kartice će i u narednom periodu nastaviti sa programom neformalne edukacije u saradnji sa lokalnim samoupravama, uz poštovanje svih preporučenih epidimioloških mjera.