Dodjela UCG & EYCA kartica brucošima od 26. septembra - EYCA

Naruči svoju EYCA karticu

Gore navedeni podaci se obrađuju i koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice, a sve u skladu sa Politikom zaštite podataka ličnosti NVO "Centar za omladinsku edukaciju". Politika zaštite podataka ličnosti.

Uz to, ovom prijavom kao korisnik EYCA kartice, daješ saglasnost da NVO "Centar za omladinsku edukaciju" koristi navedene lične podatke i kako bi te informisao o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i u svrhu uspostavljanja i održavanja komunikacije sa tobom, u cilju unaprijeđenja usluge koju nudimo.

Važno: Ako si maloljetan/a, neophodno je da nam dostaviš potpisanu saglasnost roditelja za prikupljanje i obradu tvojih ličnih podataka, i to u roku od 5 radnih dana, poštom ili lično na adresu: Trg Nikole Kovačevića br. 13, 81 000 Podgorica.

Tvoja prijava je prihvaćena! Svakog radnog dana, EYCA karticu možeš preuzeti na adresama:

Na linku možeš pronaći sva mjesta gdje možeš preuzeti EYCA karticu.

Dodjela UCG & EYCA kartica brucošima od 26. septembra

26.09.2022

Svi brucoši Univerziteta Crne Gore generacije 2022/2023 koji imaju manje od 29. godina, od ponedeljka 26. septembra će imati priliku da u studentskim službama fakulteta preuzmu svoju kobrendiranu Evropsku omladinsku karticu (EYCA), koja im pruža mogućnost da koriste više od 280 popusta u našoj zemlji i preko 70 hiljada povoljnosti širom Evrope.


Osnovne smjernice ovog programa su jačanje mobilnosti studenata, njihova neformalna edukacija, bolja informisanost, umrežavanje sa vršnjacima na lokalnom, nacionalnom i evropskom nivou, kao i smanjenje nezaposlenosti mladih u našoj zemlji.


Pozivamo sve studente da nakon dobijanja kartice, preuzmu i mobilnu aplikaciju EYCA Montenegro (Android & iOS) kako bi sve dogovorene benefite mogli koristiti i digitalnim putem.


Tokom oktobra, biće organizovana i nagradna igra u saradnji sa projektnim timom Evropske omladinske kartice (EYCA) u Crnoj Gori i kompanijom Lovćen osiguranje AD, o čemu ćemo detaljno obavijestiti sve brucoše.


Info pult na kom se svi brucoši i studenti starijih godina mogu informisati o povoljnostima Evropske omladinske kartice (EYCA) stajaće u ponedeljak, utorak i srijedu (26-28. septembar) u jutarnjim časovima na različitim fakultetima.


Pozivamo brucoše da sve povoljnosti vezane za Evropsku omladinsku karticu (EYCA) pogledaju na njihovom zvaničnom veb sajtu - https://www.omladinskakartica.me/, a studente starijih godina da svoju besplatnu karticu naruče naruče i preuzmu u nekom od različitih distributivnih mjesta: Podgorica, Tivat, Herceg Novi, Kotor, Budva, Bar, Ulcinj, Bijelo Polje i Nikšić.


Univerzitet Crne Gore od 2021. godine pruža snažnu podršku najpopularnijem omladinskom projektu u Crnoj Gori, koji implementira NVO "Centar za omladinsku edukaciju" uz pokroviteljstvo Ministarstva sporta i mladih u ime Vlade Crne Crne Gore.