Distribuirano više od 10.000 EYCA kartica u Crnoj Gori - Eyca

Naruči svoju EYCA karticu

Gore navedeni podaci se obrađuju i koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice, a sve u skladu sa Politikom zaštite podataka ličnosti NVO "Centar za omladinsku edukaciju". Politika zaštite podataka ličnosti.

Uz to, ovom prijavom kao korisnik EYCA kartice, daješ saglasnost da NVO "Centar za omladinsku edukaciju" koristi navedene lične podatke i kako bi te informisao o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i u svrhu uspostavljanja i održavanja komunikacije sa tobom, u cilju unaprijeđenja usluge koju nudimo.

Važno: Ako si maloljetan/a, neophodno je da nam dostaviš potpisanu saglasnost roditelja za prikupljanje i obradu tvojih ličnih podataka, i to u roku od 5 radnih dana, poštom ili lično na adresu: Trg Nikole Kovačevića br. 13, 81 000 Podgorica.

Tvoja prijava je prihvaćena! Svakog radnog dana, EYCA karticu možeš preuzeti na adresama:

Distribuirano više od 10.000 EYCA kartica u Crnoj Gori

02.02.2021

Projektni tim Evropske omladinske kartice, koje čini Uprava za sport i mlade i i NVO Centar za omladinsku edukaciju, obavještavaju sve partnere, sponzore, donatore i vlasnike kartica, da je sa današnjim datumom do sada distribuirano više od 10.000 EYCA kartica.

Trudićemo se da i u narednom periodu kreiramo nove benefite, koji će omogućiti kreiranje ambijenta za još bolji razvoj mladih ljudi u Crnoj Gori.

Trenutno, Evropska omladinska kartica (EYCA) se izdaje u Podgorici, Tivtu, Herceg Novom, Kotoru, Budvi i Baru, a može se vrlo jednostavno naručiti putem veb sajta i preuzeti svakog radnog dana na gore navedenim mjestima.

Zahvaljujemo vam se na povjerenju i ostajemo otvoreni za sve vaše predloge u budućem periodu!