CAZAS predstavlja prvu epizodu emisije „Čuš!“ - Eyca

Naruči svoju EYCA karticu

Gore navedeni podaci se obrađuju i koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice, a sve u skladu sa Politikom zaštite podataka ličnosti NVO "Centar za omladinsku edukaciju". Politika zaštite podataka ličnosti.

Uz to, ovom prijavom kao korisnik EYCA kartice, daješ saglasnost da NVO "Centar za omladinsku edukaciju" koristi navedene lične podatke i kako bi te informisao o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i u svrhu uspostavljanja i održavanja komunikacije sa tobom, u cilju unaprijeđenja usluge koju nudimo.

Važno: Ako si maloljetan/a, neophodno je da nam dostaviš potpisanu saglasnost roditelja za prikupljanje i obradu tvojih ličnih podataka, i to u roku od 5 radnih dana, poštom ili lično na adresu: Trg Nikole Kovačevića br. 13, 81 000 Podgorica.

Tvoja prijava je prihvaćena! Svakog radnog dana, EYCA karticu možeš preuzeti na adresama:

CAZAS predstavlja prvu epizodu emisije „Čuš!“

04.03.2021

NVO CAZAS je pokrenuo inicijativu „Čuš! – realne priče“ sa ciljem da na inovativan, moderan i kreativan način obradi društveno aktivne teme. U prvoj epizodi pod nazivom „Koja ti je šifra?“ donose priču o uticaju pandemije korona virusa na mentalno zdravlje i stigmi prema osobama sa mentalnim oboljenjima.


Čuš!“ je forma Youtube emisije koju vode aktivisti i aktivistkinje, volonteri i volonterke kao i tim CAZASa i stručnih saradnika koji žele da ispričaju važne društvene, zdravstvene, socijalne i na kraju realne i svakodnevne priče, na nešto drugačiji način. Emisija je dostupna na linku: https://www.youtube.com/watch?v=PqfSoeJLT_c


Epizode će se objavljivati na Youtube kanalu NVO CAZAS, jednom mjesečno a svaka će obrađivati zasebne teme. Prva, kao dominatno izražena tema u poslednje vrijeme, jeste mentalno zdravlje i pandemija COVID 19. U ovoj epizodi imate mogućnost da čujete odgovore od strane stručnih lica na pitanja i dileme koje većina građana ima a koje se tiču posljedica aktuelne pandemije korona virusa na mentalno zdravlje ali i prisutnosti stigme prema onim članovima našeg društva koji su imali iskustva sa mentalnim poteškoćama, ili se svakodnevno bore sa njima.


Mentalno zdravlje je osnov svakog drugog zdravlja, i samo uz podršku i razumijevanje možemo prevazići ovaj period neizvjesnosti, straha i često beznadežnosti koja se javlja kod značajnog broja građana i građanki. Mentalni izazovi su prisutni kod mnogih od nas, ali je to samo jedan dio onoga sa čim se suočavamo a nikako nešto što nas definiše. Stigma i osuda ne smije biti odgovor na to, jer šifru neke dijagnoze ne smijemo izjednačavati sa bićem jer svako ima brojne potencijale koje može iskoristiti i biti aktivan dio društva, ukoliko društvo bude otvoreno, oslobođeno predrasuda i osnaženo.
Epizoda „Koja ti je šifra“ realizovana je u okviru projekta „Care, make it viral“ koji je finansirala Ambasada SAD u Podgorici.