Unija srednjoškolaca Crne Gore (UNSCG) - EYCA

Preuzmi svoju EYCA karticu

Zgrabi priliku! Apliciraj za NLB & EYCA Frendi debitnu karticu i uživaj u još više povoljnosti.

Gore navedeni podaci se obrađuju i koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice, a sve u skladu sa Politikom zaštite podataka ličnosti NVO "Centar za omladinsku edukaciju". Politika zaštite podataka ličnosti.

Uz to, ovom prijavom kao korisnik EYCA kartice, daješ saglasnost da NVO "Centar za omladinsku edukaciju" koristi navedene lične podatke i kako bi te informisao o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i u svrhu uspostavljanja i održavanja komunikacije sa tobom (koristimo SendinBlue platformu), u cilju unaprijeđenja usluge koju nudimo.

Važno: Ako si maloljetan/a, neophodno je da nam dostaviš potpisanu saglasnost roditelja za prikupljanje i obradu tvojih ličnih podataka, i to u roku od 5 radnih dana, poštom ili lično na adresu: Trg Nikole Kovačevića br. 13, 81 000 Podgorica.

Da li si siguran da ne želiš naručiti i NLB & EYCA Frendi debitnu karticu?

Nisam

Jesam

Tvoja digitalna EYCA kartica je spremna za korišćenje!

Preuzmi EYCA App na PlayStore ili AppStore prodavnici i besplatno se registruj, koristeći tvoj EYCA serijski broj :


Ukoliko želiš preuzeti i svoju fizičku EYCA karticu, neophodno je da posjetiš naše najbliže distributivno mjesto, a spisak se nalazi na linku.

Unija srednjoškolaca Crne Gore (UNSCG)

cover
Unija srednjoškolaca Crne Gore (UNSCG)
Unija srednjoškolaca Crne Gore (UNSCG)
Ul. Oktobarske revolucije br. 78
Podgorica
unijasrednjoskolacacg@gmail.com
069 768 686
cover

Unija srednjoškolaca Crne Gore je nevladino i neprofitno omladinsko udruženje, koje predstavlja krovnu organizaciju srednjoškolsih parlamentata. Osnovani smo u martu mjesecu 2015. godine.


UNSCG se sastoji od Skupštine, koja broji 85 delegata, a kojom predsijedava Dunja Sekulović, Upravnog odbora, na čijem čelu se nalazi Nađa Srdić, a poziciju Generalnog sekretarka pokriva Vladimir Perazić. Neizostavni dio funkcionisanja udruženja je i Nadzorni odbor kojim rukovodi Jovan Bojović.


Osnovni cilj rada udruženja je promovisanje učešća srednjoškolaca u procesima odlučivanja vezanim za sve aspekte njihovog života, sa akcentom na obrazovni sistem, kao i promovisanje savremenih trendova u obrazovanju, aktivizmu mladih i komenadžmentu u tim oblastima putem edukacija na bazi međunarodne saradnje.


Društvo u kome su mladi stub razvoja i svaki srednjoškolac/ka ima mogućnost da ostvari svoje potencijale i težnje, predstavlja viziju Unije srednjoškolaca.


Misija Unije srednjoškolaca je omogućavanje i stvaranje jedinstvene, sigurne i povjerljive krovne zajednice svih učenickih parlamenata Crne Gore sa ciljem promovisanja važnosti učestvovanja srednjoskolaca u procesima odlučivanja u vezi sa svim aspektima njihovog obrazovanja; jačanja demokratskih potencijala mladih ljudi, uključivanja u savremene trendove omladinskog aktivizma, a sve to kroz različite vidove edukacije, te međunarodnu saradnju.

Ostali partneri