Lovćen osiguranje AD Podgorica - EYCA

Naruči svoju EYCA karticu

Zgrabi priliku! Apliciraj za NLB & EYCA Frendi debitnu karticu i uživaj u još više povoljnosti.

Gore navedeni podaci se obrađuju i koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice, a sve u skladu sa Politikom zaštite podataka ličnosti NVO "Centar za omladinsku edukaciju". Politika zaštite podataka ličnosti.

Uz to, ovom prijavom kao korisnik EYCA kartice, daješ saglasnost da NVO "Centar za omladinsku edukaciju" koristi navedene lične podatke i kako bi te informisao o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i u svrhu uspostavljanja i održavanja komunikacije sa tobom (koristimo SendinBlue platformu), u cilju unaprijeđenja usluge koju nudimo.

Važno: Ako si maloljetan/a, neophodno je da nam dostaviš potpisanu saglasnost roditelja za prikupljanje i obradu tvojih ličnih podataka, i to u roku od 5 radnih dana, poštom ili lično na adresu: Trg Nikole Kovačevića br. 13, 81 000 Podgorica.

Da li si siguran da ne želiš naručiti i NLB & EYCA Frendi debitnu karticu?

Nisam

Jesam

Tvoja prijava je prihvaćena ! Svakog radnog dana, klasičnu EYCA karticu možeš preuzeti na adresama:

Na linku možeš pronaći sva mjesta gdje možeš preuzeti EYCA karticu.

Lovćen osiguranje AD Podgorica

cover
Lovćen osiguranje AD Podgorica
Lovćen osiguranje AD Podgorica
Ul. Slobode 13a
Podgorica
info@lo.co.me
020 665 281
cover

Lovćen osiguranje AD je prva osiguravajuća kuća u Crnoj Gori i kuća sa najdužom tradicijom u osiguranju, a po prikupljenoj premiji, kapitalu i tržišnom učešću je i vodeća osiguravajuća kuća na našem tržištu.


Možda nijeste znali da je prvo organizovano osiguravajuće društvo na teritoriji koju zahvata današnja Crna Gora bila Družba bratinske pomorske sigurnosti, osnovana u Dobroti 1849. Godine, kao akcionarsko društvo sa 32 akcionara. Od tada, pa sve do današnjih dana, osiguranje na ovim prostorima je prolazilo kroz razne vidove organizacionih i vlasničkih oblika. Početak svog rada Društvo vezuje za 1978. godinu, kada Crna Gora dobija svoju prvu osiguravajuću kuću ZOIL “Lovćen”. Za 38 godina , pokrivajući osiguranjem teritoriju Republike Crne Gore, Lovćen postoji u raznim transformisanim oblicima: kao ZOIL “Lovćen” sve do 1991. godine, kada se transformiše u Dioničarsko društvo “Lovćen” osiguranja DD, a na skupštini održanoj 1997. godine prelazi u Akcionarsko društvo “ Lovćen” osiguranje AD, i na taj način funkcioniše do današnjeg dana. Lovćen osiguranje je osiguravajuća kuća čije je postojanje vezano za nastanak osiguranja kakvim ga danas znamo u Crnoj Gori, a samim i tim mnogim klijentima i partner kroz više generacija i podrška u teškim situacijama.


Lovćen osiguranje je član Grupe Triglav, najveće finansijsko - osiguravajuće grupacije u jugoistočnoj Evropi, koja posluje u šest država i na sedam tržišta, na kojima zapošljava više od 5.200 ljudi. Početkom 2011. godine Triglav INT, holdinška družba d.d iz Slovenije, kupovinom kompletnog paketa akcija postaje vlasnik Lovćen osiguranja AD, sa vlasničkom strukturom od 94,95%.


U oranizacionom obliku Društvo je organizovano preko svojih 8 filijala u: Podgorici, Nikšiću, Beranama, Pljevljima, Bijelom Polju, Kotoru, Baru i Budvi, koje su dalje razgranate u mrežu poslovnica i zastupničkih agencija širom Crne Gore. U proteklim godinama je otvoreno jedanaest prodajnih mjesta, čime se građanima obezbjeđuje da brže i jednostavnije koriste usluge osiguranja gdje god se nalazili u Crnoj Gori.


Odgovarajući na aktuelne potrebe za dostupnošću proizvoda i usluga na bilo kom mjestu i u bilo koje vrijeme, omogućili smo i online prodavnicu na kojoj se mogu kupiti upravo osiguranja koja i mlađim generacijama mogu biti posebno interesantna: osiguranje bicikala i ostalih mikroprevoznih sredstava, putno osiguranje, osiguranje djece i omladine od posljedica nezgode, kao i osiguranje „Dome moj“, koje osim paketa za osiguranje kuće i stana, ima i izdvojena pokrića za osiguranje (pokretnih) stvari u stambenom prostoru, što može biti posebno interesantno za studente i mlade koje žive u iznajmljenim stanovima/kućama.


Lovćen i mladi


Lovćen osiguranje svjesno je predstojeće smjene generacija, i činjenice da će upravo oni koji su sada mladi kroz par godina biti oni koji donose odluke, aktivno mijenjaju društvo i u njemu posluju. Stoga edukacija mladih na polju osiguranja jedan je od prioriteta koji planiramo pratiti kroz različit sadržaj i interakciju sa njima. Takođe, inovacije u poslovanju, digitalizacija i savremen pristup uslugama neophodni su kako bi izašli u susret zahtjevima novih generacija. Kako kroz plasman novih proizvoda osiguranja, kao što je npr. aktuelni za osiguranje od nezgode i odgovornosti za vozače električnih trotineta, bicikala i drugih mikro vozila, tako i kroz aktivnu optimizaciju web-shopa i digitalnih usluga, planiramo održati korak sa vremenom i pogledom na svijet kakav mlade generacije imaju.


Aktivni smo sponzori sporta i sportskih udruženja, od velikih klubova kao što su KK Budućnosti, do manjih klubova i organizacija, a sa ponosom smo glavni sponzori Košarkaškog kampa za mlade u Kolašinu, gdje talentovani mladi igrači imaju priliku da uče od velikih košarkaških zvijezda sa naših prostora.


Sponzorstvo Evropske omladinske kartice (EYCA) u Crnoj Gori naša je želja da podržimo projekat koji mladima omogućava povoljnije usluge širom Evrope, veću mobilnosti i priliku za sticanje znanja. EYCA je svojim djelovanjem pokazala da misli na mlade, da se trudi da unaprijedi njihov položaj u društvu I to je svakako motiv vrijedan partnerskog odnosa. Saradnju ćemo iskoristiti za edukaciju iz oblasti osiguranja, komunikaciju sa mladima i kreiranje odnosa uzajamnog povjerenja.

Ostali partneri