U REDU

Ime*
Prezime*
Adresa*
Grad*
Poštanski broj*
Broj telefona*
eMail*
Datum rođenja*
*Gore navedeni podaci se koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice.
Uz to, ovom prijavom je korisnik svojevoljno dao pravo NVO "Centar za omladinsku edukaciju" da koristi lične podatke u svrhu informisanja korisnika o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i komunikaciju sa korisnicima u cilju unaprijeđenja usluge.
Ul. Omladinskih brigada br. 6, Podgorica
unijasrednjoskolacacg@gmail.com
Call centar: 067 209 709
DODAJ TVOJ CV
UNIJA SREDNJOŠKOLACA CRNE GORE

Unija srednjoškolaca Crne Gore je nevladino i neprofitno omladinsko udruženje, koje predstavlja krovnu organizaciju srednjoškolsih parlamentata. Osnovani smo u martu mjesecu 2015. godine.
UNSCG se sastoji od Skupštine, kojom predsijedava Anja Mićanović, Skupština broji preko 100 delegata.
Upravnog odbora na čijem je čelu Andrea Mićanović
Generalnog sekretarijata kojim rukovodi Jovan Bojović i savjetodavnog odbora.

Promovisanje učešća srednjoškolaca u procesiima odlučivanja vezanim za sve aspekte njihovog života, sa akcentom na obrazovni sistem.
Promovisanje savremenih trendova u obrazovanju, aktivizmu mladih i komenadžmentu u tim oblastima putem edukacija na bazi međunarodne saradnj
Samoodrživost.

Društvo u kome su mladi stub razvoja i svaki srednjoškolac/ka ima mogućnost da ostvari svoje potencijale i težnje.

Misija Unije srednjoškolaca je omogućavanje i stvaranje jedinstvene, sigurne i povjerljive krovne zajednice svih učenickih parlamenata Crne Gore sa ciljem promovisanja važnosti učestvovanja srednjoskolaca u procesima odlučivanja u vezi sa svim aspektima njihovog obrazovanja; jačanja demokratskih potencijala mladih ljudi, uključivanja u savremene trendove omladinskog aktivizma, a sve to kroz različite vidove edukacije, te međunarodnu saradnju.

OSTALI PRIJATELJI PROJEKTA