U REDU

Ime*
Prezime*
Adresa*
Grad*
Poštanski broj*
Broj telefona*
eMail*
Datum rođenja*
*Gore navedeni podaci se koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice.
Uz to, ovom prijavom je korisnik svojevoljno dao pravo NVO "Centar za omladinsku edukaciju" da koristi lične podatke u svrhu informisanja korisnika o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i komunikaciju sa korisnicima u cilju unaprijeđenja usluge.
Ul. Cetinjska br. 2, Podgorica
spucg@ac.me
Call centar: 020 414 295
DODAJ TVOJ CV
STUDENTSKI PARLAMENT UCG

Studentski parlament Univerziteta Crne Gore je studentsko institucialno predstavničko tijelo na Univerzitetu Crne Gore. Djelatnost Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore je zasnovana na principima jednakih šansi i nediskriminacije po osnovu rase, pola, vjere, političkog ili drugog uvjerenja.

Osnivač Studentskog parlamenta je Univerzitet Crne Gore. Datum osnivanja je 31.05.2004 godine, a sjedište Studentskog parlamenta je u Podgorici, u zgradi Rektorata UCG, Cetinjska 2.

Djelatnost Studentskog parlamenta je:

- Ostvarivanje i zaštita prava i interesa studenata; pokretanje inicijative za donošenje ili promjenu propisa od interesa za studente

- Pokretanje inicijative za razmatranje pitanja od interesa za studente na sjednicama Senata i Upravnog odbora

- Razmatranje pitanja i sprovođenje programa iz oblasti visokog obrazovanja, nauke, kulture i drugih oblasti od značaja za studente

- Razmatranje pitanja i sprovođenje programa od značaja za socijalno-ekonomski položaj studenata

- Saradnja sa institucijama, ustanovama i organizacijama od značaja za položaj studenata

- Obavljanje i drugih poslova u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta Crne Gore.

Skupština Studentskog parlamenta UCG broji 23 člana.

OSTALI PRIJATELJI PROJEKTA