U REDU

Ime*
Prezime*
Adresa*
Grad*
Poštanski broj*
Broj telefona*
eMail*
Datum rođenja*
*Gore navedeni podaci se obrađuju i koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice, a sve u skladu sa Politikom zaštite podataka ličnosti NVO "Centar za omladinsku edukaciju". Politika zaštite podataka ličnosti

Uz to, ovom prijavom kao korisnik EYCA kartice, daješ saglasnost da NVO "Centar za omladinsku edukaciju" koristi navedene lične podatke i kako bi te informisao o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i u svrhu uspostavljanja i održavanja komunikacije sa tobom, u cilju unaprijeđenja usluge koju nudimo.

Važno: Ako si maloljetan/a, neophodno je da nam dostaviš potpisanu saglasnost roditelja za prikupljanje i obradu tvojih ličnih podataka, i to u roku od 5 radnih dana, poštom ili lično na adresu: Trg Nikole Kovačevića br. 13, 81 000 Podgorica.
Trg Magnolije, Tivat
info@opstinativat.com
Call centar: 032 661 300
DODAJ TVOJ CV
OPŠTINA TIVAT

O porijeklu imena Tivat postoje tri različita mišljenja. Prema prvom, naziv Tivat izveden je od imena ilirske kraljice Teute koja je jedno vrijeme imala prijestonicu u Risnu, a možda i ljetnikovce u blizini današnjeg Tivta. Po drugom mišljenju naziv bi mogao biti izveden od imena hrišćanskih svetaca kao što su Sanctus Theodorus, Theodosius, Theodotus, Theodulus ili srednjovjekovnog (XII v.) Theudo, Teodo. Treće mišljenje iznijeto je vrlo kratko i bez većih obrazloženja. Po tom mišljenju naziv potiče od keltske riječi "touto" što znači grad.

Tivat se nalazi u centralnom dijelu Bokokotorskog zaliva, na jugozapadnim padinama brda Vrmac (765m). Nasuprot se proteže tivatski zaliv koji ujedno predstavlja i najveći od četiri zaliva u Boki Kotorskoj. Ima 14 013 stanovnika.

Zahvaljujući atraktivnom položaju u Bokokotorskom zalivu, skrovitim i ušuškanim uvalama, poluostrvu Prevlaka i ostrvu Sveti Marko, luksuznoj marini za mega jahte “Porto Montenegro”, novom turističkomm gradu Luštica Bay, te poznatoj plaži Pržna, kao i ostalim investicionim projektima (Qatary Diar), Tivat je upisan u turističke karte kao svjetska atraktivna turistička i nautička destinacija.

U Opštini Tivat djeluje Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja koji u svojim nadležnostima ima za sljedeće:

- staranje o unapređenju života mladih opštine, učestvovanje u donošenju i realizaciji lokalnih akcionih planova i drugih dokumenata koji se odnose na oblasti koje se tiču mladih i njihovom učešću u lokalnoj zajednici; podsticanje i praćenje programa omladinskih organizacija, poslovi koji se odnose na organizaciju manifestacija mladih, aktivnosti u vezi kreativnog korišćenja slobodnog vremena djece i omladine, podsticanje i davanje podrške projektima koji su usmjereni na vannastavne aktivnosti djece i omladine / kampovi, likovne kolonije, takmičenja/

- stvaranje uslova za razvoj i unapređenje sporta djece, omladine i građana, podsticanje sportske aktivnosti kao i razvijanje međuopštinske sportske saradnje, podsticanje i pomaganje školskih sportskih društava stvaranjem organizacionih, prostornih finansijskih, stručnih i drugih uslova za njihov rad; organizovanje sportskih manifestacije od opštinskog značaja, poslovi koji se odnose na organizaciju rada javnih ustanova u ovoj oblasti čiji je osnivač opština i upravni nadzor nad njihovim radom.

Opština Tivat - Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja predstavlja primjer dobre prakse u Crnoj Gori kada je riječ o mladima. Ova Opština je prva Opština koja je po Zakonu o mladima usvojila četvorogodišnju opštinsku Strategiju za mlade sa akcionim planom.

Od 2014.godine u Tivtu uspješno djeluje Omladinski klub Tivat koji je nastao kao rezultat dugogodišnjih aktivnosti tadašnje opštinske Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti i pitanja mladih, koja je na inicijativu neformalne grupe mladih “Kreativne pečurke” iz Tivta, pokrenula aktivnosti u pravcu otvaranja prvog omladinskog kluba u našem gradu.

Omladinski klub predstavlja mjesto okupljanja mladih koji su spremni da svojim aktivnostima unapređuju zajednicu u kojoj žive, osmišljavajući aktivnosti koje će upotpuniti njihovo slobodno vrijeme. Omladinski klub obezbjeđuje mladima mogućnost za aktivno učešće na svim poljima - od kulture, formalnog i neformalnog obrazovanja - do informisanja i savjetovanja mladih. Time su obuhvaćene sve teme koje su ključne za pravilan razvoj u adolescenciji od zdravih stilova života, bezbjednosti mladih, ljudskih prava i zapošljavanja.

Programom Omladinskog kluba predviđene su programske aktivnosti koje podrazumijevaju obrazovno-kreativne radionice na teme poput “Zdravi stilovi života”, “Prevencija vršnjačkog nasilja” i “Stvarajmo umjetnost!” do slobodnih aktivnosti kao što su muzički termini, filmoskop, stoni tenis, društvene igre itd. Prostor Omladinskog kluba koristi se i kao prostor za različite inicijative mladih. Trenutno u klubu egzistira i debatni klub SMŠ “Mladost” iz Tivta koji takođe ima otvorene debatne večeri namijenjene svim zainteresovanim.

Omladinski klub Tivat pored pomenutih aktivnosti, povezujući se sa partnerima iz zajednice ostvaruje nove aktivnosti koje su odgovor na zajedničke potrebe, kao što su oslikavanje murala na javnim površinama, događaji na otvorenom koji promovišu kreativnost, ljepotu življenja, ekološke vrijednosti, solidarnost, toleranciju, ljudska prava itd.

OSTALI PARTNERI