U REDU

Ime*
Prezime*
Adresa*
Grad*
Poštanski broj*
Broj telefona*
eMail*
Datum rođenja*
*Gore navedeni podaci se obrađuju i koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice, a sve u skladu sa Politikom zaštite podataka ličnosti NVO "Centar za omladinsku edukaciju". Politika zaštite podataka ličnosti

Uz to, ovom prijavom kao korisnik EYCA kartice, daješ saglasnost da NVO "Centar za omladinsku edukaciju" koristi navedene lične podatke i kako bi te informisao o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i u svrhu uspostavljanja i održavanja komunikacije sa tobom, u cilju unaprijeđenja usluge koju nudimo.

Važno: Ako si maloljetan/a, neophodno je da nam dostaviš potpisanu saglasnost roditelja za prikupljanje i obradu tvojih ličnih podataka, i to u roku od 5 radnih dana, poštom ili lično na adresu: Trg Nikole Kovačevića br. 13, 81 000 Podgorica.
SHARE:
18.12.2019.
Nagrada za najbolju StartUp ideju

Karijerni centar Univerziteta Crne Gore raspisuje Nagradni konkurs za najbolju StartUp ideju studenata Univerziteta Crne Gore.

Fond za prvu nagradu, koju je obezbijedio Univerzitet Crne Gore, iznosi 3.000 eura, dok je fond za drugu nagradu, koju obezbjeđuje Privredna komora Crne Gore, 1.000 eura. Pravo prijave imaju svi studenti Univerziteta Crne Gore, koji se mogu prijaviti pojedinačno ili u timu, sa maksimum tri člana. Individualni aplikanti mogu imati najviše dvije prijave. Jedan tim može prijaviti najviše tri StartUp ideje.

Rok za prijavu ideja je 15. januar 2020. godine. Prijave se mogu slati na mejl adresu Karijernog Centra UCG karijernicentar@ucg.ac.me, sa naznakom u subject-u „Konkurs za najbolju startap ideju“,  ili predati u štampanoj formi, u Arhivi Rektorata Univerziteta Crne Gore, svakog radnog dana, od 10.00 do 14.00 sati.

Uz prijavu, aplikanti su dužni da dostave povtrdu o studiranju. Prijavljene ideje će rangirati tročlana komisija koju čine predstavnici Univerziteta Crne Gore i Privredne komore Crne Gore.

Prijavni formular dostupan je na linku.