U REDU

Ime*
Prezime*
Adresa*
Grad*
Poštanski broj*
Broj telefona*
eMail*
Datum rođenja*
*Gore navedeni podaci se obrađuju i koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice, a sve u skladu sa Politikom zaštite podataka ličnosti NVO "Centar za omladinsku edukaciju". Politika zaštite podataka ličnosti

Uz to, ovom prijavom kao korisnik EYCA kartice, daješ saglasnost da NVO "Centar za omladinsku edukaciju" koristi navedene lične podatke i kako bi te informisao o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i u svrhu uspostavljanja i održavanja komunikacije sa tobom, u cilju unaprijeđenja usluge koju nudimo.

Važno: Ako si maloljetan/a, neophodno je da nam dostaviš potpisanu saglasnost roditelja za prikupljanje i obradu tvojih ličnih podataka, i to u roku od 5 radnih dana, poštom ili lično na adresu: Trg Nikole Kovačevića br. 13, 81 000 Podgorica.
SHARE:
10.12.2019.
Međunarodni dan ljudskih prava - 10. decembar

Borba za jednaka prava svih ljudi na svijetu vodi nas daleko u prošlost, podsjeća da se dešava  i u ovom trenutku ali i nagovještava da ćemo se istim problemom baviti, bar još neko vrijeme. Razlog se krije u činjenici da uprkos dugogodišnjem radu u ovoj oblasti, međunarodnim konvencijama i zakonima, aršini i dalje nisu jednaki za sve. I dok jedni ostvaruju svoja prava, drugima je ta ,,povlastica” često uskraćena.

Žene su se godinama borile za pravo glasa, jednak položaj u društvu, na poslu, čak i u sopstvenom domu. Osobe sa invaliditetom morale su prođi težak i dug put do ostvarenja onoga što im prirodno pripada. Različita boja kože, rasa, etnička pripadnost, seksualna opredjeljenost, samo su neki od razloga koji su natjerali ljude širom svijeta da izađu na ulice i na teži način dobiju svoje bitke.

Zato smo odlučili da danas, kada se tradicionalno obilježava Međunarodni dan ljudskih prava, pitamo naše sugrađane da li su njihova prava poštovana. Mišljena su podjeljena, a neki su se, osim ličnih iskustava, osvrnuli i na cjelokupno stanje u zemlji.

Amina Hasanagić (23)

,, Moja prava, kao građanke Crne Gore su poštovana u onoj mjeri koliko ih poštujem i koliko se “borim za njih”. Ako ne znamo svoja prava mnogi ljudi će nam podmetnuti njihova pravila i proglasiti ih zakonom. Zato je važno da svako od nas zna na šta ima pravo i kako da se bori protiv onih koji mu ga pokušaju uskratiti. “

Marko Marić (24)

 ,, Pitanje ljudskih prava je od velikog značaja, kako za pojedinca tako i za državu. Mislim da se ljudi danas češće bore za ono što im po prirodi i zakonima pripada, ali da su nažalost nekad u tome spriječeni.”

Rajka Pejanović (20)

“ Moja prava mislim da jesu ispoštovana, ali je jedini razlog toga što se ja uvjek izborim za ista. A generalno u Crnoj Gori mislim da je stanje baš loše, jer gdje god da se okrenemo postoje ugroženi ljudi i grupe ljudi. “

Vuk Malović (23)

,, Smatram da se prava svih građana u velikoj mjeri poštuju i da svaki građanin ima svoja prava, ali da nijesu sa njima dovoljno upoznati, a što se tiče stanja u državi, nije savršeno, može to mnogo bolje, ali se nadam da će se to ubrzo popraviti. “

Ermina Rujović (25)

,, Mislim da poštovanje naših prava kao građana varira u zavisnoti od situacije u kojoj se nađemo, pa ima primjera i dobre i loše prakse. Ali na nama je da stvari mjenjamo na bolje. “

Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 10. decembar  za Dan ljudskih prava 1950. godine.  Time su definisana osnovna prava koja ima svaka osoba bez obzira na  državljanstvo, prebivalište, pol, nacionalno ili etničko porijeklo, boju kože, vjeru, jezik i bilo koju drugu različitost. Ovaj  dokument važan je i zbog njegove uloge da ustanovljava  mehanizam nadzora nad ostvarivanjem i zaštitom ljudskih prava.

,, Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima” – nalaže prvi član deklaracije.

Deklaracija o ljudskim pravima nije bila pravno obavezujuća, već je funkcionisala kao dio međunarodnog običajnog prava sve do Međunarodne konferencije UN-a o ljudskim pravima 1968. godine. Tada je odlučeno da je deklaracija obavezna za sve članice međunarodne zajednice. Takođe, ona predstavlja osnov za sve dalje donjete pravno obavezujuće sporazume UN o ljudskim pravima.

Period od momenta donošenja deklaracije do danas, donio je niz promjena, učinio da se čuje glas obespravljenih, nepravedno uniženih i svih koji su se bar na trenutak osjetili manje vrijednim, nepripadajućim, samim. Napredak je ostvaren po pitanju prava i zaštite marginalizovanih grupa, zabrani diskriminacije, unaprijeđenju položaja prava nacionalnih manjina, djece  i osoba sa invaliditetom,  rodne ravnopravnosti, spriječavanja nasilja u porodici.

U našoj zemlji ljudska prava zagarantovana su Ustavom i ratifikovanim međunarodnim ugovorima i zakonima.