U REDU

Ime*
Prezime*
Adresa*
Grad*
Poštanski broj*
Broj telefona*
eMail*
Datum rođenja*
*Gore navedeni podaci se obrađuju i koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice, a sve u skladu sa Politikom zaštite podataka ličnosti NVO "Centar za omladinsku edukaciju". Politika zaštite podataka ličnosti

Uz to, ovom prijavom kao korisnik EYCA kartice, daješ saglasnost da NVO "Centar za omladinsku edukaciju" koristi navedene lične podatke i kako bi te informisao o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i u svrhu uspostavljanja i održavanja komunikacije sa tobom, u cilju unaprijeđenja usluge koju nudimo.

Važno: Ako si maloljetan/a, neophodno je da nam dostaviš potpisanu saglasnost roditelja za prikupljanje i obradu tvojih ličnih podataka, i to u roku od 5 radnih dana, poštom ili lično na adresu: Trg Nikole Kovačevića br. 13, 81 000 Podgorica.
SHARE:
25.09.2019.
Seminar: Društvo po mjeri mladih

Ako ste mlada osoba (18-30 godina), Forum MNE Vas poziva da im se pridružite na događaju "Društvo po mjeri mladih" na kojem će se pričati o izazovima u vašim zajednicama i sumirati načini kako vi možete doprinijeti da se ti problemi riješe – tj. kako svi zajedno možemo da doprinesemo društvenoj koheziji.

Događaji će se održati sledećim redosljedom:

1. Podgorica, hotel Ramada, sala Milenijum, 26.09.2019, 10-14h
2. Petrovac, hotel Palas, 27.09.2019, 10-14h
3. Bijelo Polje, hotel Franca, 30.09.2019, 10-14h

U slučaju da ste zainteresovani da budete dio događaja, molimo vas da popunite kratku prijavnu formu sa osnovnim podacima na https://bit.ly/2kxY2eH.

Omladinski dan dijaloga „Društvo po mjeri mladih“ realizuje Forum MNE uz podršku UNICEFA Crna Gora, a u okviru regionalnog programa "Dijalog za budućnost", koji sprovode UNICEF, UNDP i UNESCO u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji uz podršku vlada ovih zemalja. Cilj programa je jačanje povjerenja u regionu kroz ostvarivanje dijaloga i preporuka u pogledu politika i djelovanja na
polju zajedničkih prioriteta, pri čemu se promoviše društvena kohezija i meĎukulturalno razumijevanje.

Troškove prevoza, ručka i kafe pauze snosi organizator. Molimo Vas da sačuvate svoje autobuske/vozne karte jer, u suprotnom, organizator neće moći izvršiti refundaciju putnih troškova. U slučaju da dolazite autom, refundiraće se iznos računa za gorivo u visini povratne autobuske karte.

Za sve dodatne informacije, možete poslati email na tamara.cirgic@forum-mne.com ili telefonom na 069 186 146.