U REDU

Ime*
Prezime*
Adresa*
Grad*
Poštanski broj*
Broj telefona*
eMail*
Datum rođenja*
*Gore navedeni podaci se obrađuju i koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice, a sve u skladu sa Politikom zaštite podataka ličnosti NVO "Centar za omladinsku edukaciju". Politika zaštite podataka ličnosti

Uz to, ovom prijavom kao korisnik EYCA kartice, daješ saglasnost da NVO "Centar za omladinsku edukaciju" koristi navedene lične podatke i kako bi te informisao o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i u svrhu uspostavljanja i održavanja komunikacije sa tobom, u cilju unaprijeđenja usluge koju nudimo.

Važno: Ako si maloljetan/a, neophodno je da nam dostaviš potpisanu saglasnost roditelja za prikupljanje i obradu tvojih ličnih podataka, i to u roku od 5 radnih dana, poštom ili lično na adresu: Trg Nikole Kovačevića br. 13, 81 000 Podgorica.
SHARE:
24.04.2019.
OSCE podržao štampu dodatnih 1.500 EYCA kartica

Zvanično saopštenje NVO "Centar za omladinsku edukaciju" na crnogorskom i engleskom jeziku:

Prepoznavajući Evropsku omladinsku karticu (EYC) kao alat koji ohrabruje mlade ljude da koriste popuste u Crnoj Gori i Evropi, ali i da budu aktivni, preduzetnički orjentisani, da budu u koraku sa vremenom i vršnjacima iz preostalih 36 zemalja - članica Evropske omladinske asocijacije (EYCA), Misija OSCE-a u Crnoj Gori podržala je štampanje dodatnih 1.500 kartica za mlade.

Misija pomaže reformske procese države podržavajući ciljeve nacionalnih politika. Misija je svoj rad usmjerila na tri prioritetna područja: razvoj demokratije, medijei i program za bezbjednosnu saradnju i upravljanje. Inkluzija mladih i civilnog društva, kao i integracija načela rodne ravnopravnosti, ključni su elementi svih programa Misije.

U ime projektnog tima NVO "Centar za omladinsku edukaciju," želimo izraziti svoju zahvalnost Misiji na društveno odgovornom djelovanju, kao i želji da se ojačaju inicijative i projekti usmjereni na poboljšanje uslova života za mlade ljude u Crnoj Gori i jačanje njihovih poslovnih kompetencija u procesu tranzicije iz obrazovnog sistema na tržište rada."

__________________

Recognizing the European Youth Card (EYCA) as a tool that encourages young people to use discounts in Montenegro and in Europe, but also to be active, entrepreneurial, to keep up with the times and peers from the remaining 36 countries - members of the European Youth Association, the OSCE Mission to Montenegro supported printing of additional 1,500 cards for young people in Montenegro.

The Mission helps the country with reform processes in support of its national policy objectives. The Mission has focused its work in three priority areas: democratization; media and security co-operation and governance. Youth and civil society inclusion as well as gender mainstreaming are core elements in all Mission programmes.

On behalf of the project team of the NGO "Centre for Youth Education" we would like to express our gratitude to the Mission for its socially responsible acting, as well as on the desire to strengthen initiatives and projects aimed at improving of the environment for young people in Montenegro and strengthening their business competencies in the process of transition from the education to the labour market.