U REDU

Ime*
Prezime*
Adresa*
Grad*
Poštanski broj*
Broj telefona*
eMail*
Datum rođenja*
*Gore navedeni podaci se obrađuju i koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice, a sve u skladu sa Politikom zaštite podataka ličnosti NVO "Centar za omladinsku edukaciju". Politika zaštite podataka ličnosti

Uz to, ovom prijavom kao korisnik EYCA kartice, daješ saglasnost da NVO "Centar za omladinsku edukaciju" koristi navedene lične podatke i kako bi te informisao o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i u svrhu uspostavljanja i održavanja komunikacije sa tobom, u cilju unaprijeđenja usluge koju nudimo.

Važno: Ako si maloljetan/a, neophodno je da nam dostaviš potpisanu saglasnost roditelja za prikupljanje i obradu tvojih ličnih podataka, i to u roku od 5 radnih dana, poštom ili lično na adresu: Trg Nikole Kovačevića br. 13, 81 000 Podgorica.
SHARE:
04.04.2019.
Otvoren konkurs- "ReLOaD 2019" u Tivtu

 

 

Opština Tivat, u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj, raspisuje, konkurs nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu.

ReLOaD je regionalni projekat, koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) na Zapadnom Balkanu i to u: Albaniji, Sjevernoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu*1 i Srbiji.

Opština Tivat i projekat ReLOaD pozivaju nevladine organizacije iz Tivta i Crne Gore da dostave

prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Opštine Tivat iz sljedećih prioritetnih

oblasti, dok su podprioritetne oblasti samo okvirno definisane:

  1. Kultura

1.1. Afirmisanje kulturnih potencijala, tradicije i kulturne posebnosti opštine.

1.2. Inicijative i aktivnosti u cilju podizanja nivoa urbane kulture uz očuvanje mediteranskog

ambijenta.

  1. Socijalna zaštita

2.1. Podrška projektima koji obezbjeđuju raznovrsnost, kvalitet usluga u oblasti socijalne,

zdravstvene, dječje zaštite, zaštite djece i omladine sa smetnjama u razvoju, osoba sa

invaliditetom, rodne ravnopravnosti i drugih oblika zaštite.

  1. Zaštita životne sredine

3.1. Podrška projektima koji doprinose očuvanju životne sredine i održivog razvoja.

  1. Ekonomski razvoj opštine

4.1. Podrška projektima koji podstiču ekonomski razvoj opštine.

Više o detaljima konkursa možete pročitati linku