U REDU

Ime*
Prezime*
Adresa*
Grad*
Poštanski broj*
Broj telefona*
eMail*
Datum rođenja*
*Gore navedeni podaci se obrađuju i koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice, a sve u skladu sa Politikom zaštite podataka ličnosti NVO "Centar za omladinsku edukaciju". Politika zaštite podataka ličnosti

Uz to, ovom prijavom kao korisnik EYCA kartice, daješ saglasnost da NVO "Centar za omladinsku edukaciju" koristi navedene lične podatke i kako bi te informisao o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i u svrhu uspostavljanja i održavanja komunikacije sa tobom, u cilju unaprijeđenja usluge koju nudimo.

Važno: Ako si maloljetan/a, neophodno je da nam dostaviš potpisanu saglasnost roditelja za prikupljanje i obradu tvojih ličnih podataka, i to u roku od 5 radnih dana, poštom ili lično na adresu: Trg Nikole Kovačevića br. 13, 81 000 Podgorica.
SHARE:
12.02.2019.
Aktivna zona: Konkurs za najbolji esej na temu ,,Da razumijevanje bude način''.
Aktivna zona objavljuje Konkurs za najbolji esej na temu ‘’Da razumijevanje bude način''. Konkurs se objavljuje u okviru istoimenog projekta, čiju realizaciju finansira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.
 
Kada se govori o pravima LGBTIQ+ zajednice u Crnoj Gori, nailazi se na nedostatak razumijevanja među opštom javnošću, kao i na tolerisanje otvoreno homofobičnih i transfobičnih stavova i izjava. Visok nivo diskriminacije i stigmatizacije čini LGBTIQ+ zajednicu jednom od najizloženijih i najranjivijih manjinskih grupa u Crnoj Gori, subjektom nasilja i diskriminacije na različitim nivoima.
 
Konkurs za najbolji esej “Da razumijevanje bude način“ ima za cilj da otvori javni prostor za pisanje o temama relevantnim za LGBTIQ+ zajednicu (lezbejke, gej muškarci, biseksualne i trans osobe) i izazovima sa kojima se njeni pripadnici/e svakodnevno susrijeću. Poseban akcenat je na promovisanju i usvajanju demokratkskih vrijednosti inkluzivnog građanskog društva kao i na promociji tolerancije i univerzalnih prava i sloboda.
Konkurs je namijenjen mladima od 15 do 30 godina, ali i svim zainteresovanim građanima i građankama koji su spremni da kroz svoje radove afirmišu toleranciju, poštovanje različitosti i prava LGBTIQ+ zajednice, ali i da ukažu na probleme i izazove sa kojima se susrijeću članovi te zajednice.
 
Radovi treba da sadrže: ime i prezime autora, kontakt telefon, naziv škole/fakulteta. Pravo učešća imaju svi građani/ke Crne Gore, od 15 do 30 godina.
 
Radove dužine od 5.000 do 10.000 znakova (1,5 – 3 stranice teksta, format A4, font Times New Roman 12pt, prored 1,5) treba u elektronskoj formi dostaviti na e-mail adresu: info@aktivnazona.me.
 
Krajnji rok za dostavljanje radova je 01.03.2019.
 
Nagrađujemo tri najbolja rada. Prva nagrada iznosi 300 eura, druga nagrada 200 eura, dok smo za treću nagradu obezbijedili 100 eura.
 
– Nepotpuni radovi neće biti uzeti u razmatranje.
– Učestvovanjem na konkursu učesnici prenose na organizatora pravo objavljivanja, štampanja ili drugog načina upotrebe djela u neograničenom broju primjeraka, te daju pristanak da se njihovi lični podaci objave bez ograničenja.
 
Kontakti za dodatne informacije:
Nevladina organizacija Aktivna zona
Ulica Nikole Lekića broj: 4, 81250, Cetinje
www.aktivnazona.me.
 
Izvor: Aktivna zona