U REDU

Ime*
Prezime*
Adresa*
Grad*
Poštanski broj*
Broj telefona*
eMail*
Datum rođenja*
*Gore navedeni podaci se obrađuju i koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice, a sve u skladu sa Politikom zaštite podataka ličnosti NVO "Centar za omladinsku edukaciju". Politika zaštite podataka ličnosti

Uz to, ovom prijavom kao korisnik EYCA kartice, daješ saglasnost da NVO "Centar za omladinsku edukaciju" koristi navedene lične podatke i kako bi te informisao o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i u svrhu uspostavljanja i održavanja komunikacije sa tobom, u cilju unaprijeđenja usluge koju nudimo.

Važno: Ako si maloljetan/a, neophodno je da nam dostaviš potpisanu saglasnost roditelja za prikupljanje i obradu tvojih ličnih podataka, i to u roku od 5 radnih dana, poštom ili lično na adresu: Trg Nikole Kovačevića br. 13, 81 000 Podgorica.
SHARE:
12.02.2019.
Škola EU pregovora

Školu čini sedam modula koji će biti realizovani kroz 22 tematska predavanja u Podgorici i jedan trodnevni seminar van Podgorice.

  1. Politika proširenja Evropske unije i istorijat odnosa Crne Gore i EU
  2. Pregovaračka poglavlja
  3. Pregovaračka struktura i proces pregovora Crne Gore
  4. Regionalna i šira iskustva
  5. Komuniciranje EU u Crnoj Gori i komuniciranje Crne Gore u EU
  6. Dostupnost IPA fondova i programi u kojima učestvuje Crna Gora
  7. Pisanje prijedloga projekata za EU fondova

Nastava se izvodi jednom do dva puta nedjeljno, u trajanju od sat i po, kao i kroz stručne seminare i konferencije.

Škola pruža široki spektar teorijskih i praktičnih znanja i vještina o pregovaračkom procesu sa EU.Ugledni domaći i međunarodni stručnjaci, diplomate, vladini zvaničnici i predstavnici civilnog društva upoznaće polaznike sa političkim i ekonomskim aspektima procesa evropskih integracija, izazovima sa kojima se Crna Gora suočava na tom putu, ključnim pregovaračkim poglavljima i pozicijama Crne Gore, ali i regionalnim iskustvima, komuniciranju integracija, dostupnosti IPA i ostalih vezanih fondova. Škola će se baviti i pitanjima – kako na pregovore, ali i EU, utiču dešavanja poput nastupajućih izbora za Evropski parlament, nacionalizma, populizma, lažnih vijesti, Brexit-a, trgovinskih sporova, migracija, itd.

Kandidati su dobrodošli bez obzira na godine, pol, nacionalnost, vjeru ili uvjerenja, uz naznaku da prednost imaju svi oni koji pokazuju visok stepen društvenog aktivizma u vladinom, nevladinom, partijskom, sindikalnom, medijskom, privrednom, naučnom, kulturnom okviru i studentskim udruženjima.

Škola EU pregovora je namijenjenima onima koji žele da sadržajno šire svoje znanje u oblasti pregovaračkog procesa, kao i da doprinose afirmaciji evropskih ideja, standarda i najboljih praksi u Crnoj Gori.

Škola EU pregovora, u organizaciji CGO-a, besplatna je za odabrane polaznike, uz njihovu obavezu da pohađaju najmanje 80% programa, a odvija se u okviru projekta “Pregovarajmo zajedno za Crnu Goru u EU” koji podržava Ministarstvo javne uprave.

Zainteresovani kandidati mogu podnijeti prijavu (CV sa kontakt podacima i motivaciono pismo) najkasnije do 22. februara 2019, do 16h, putem e-mail adrese: info@cgo-cce.org sa naznakom Prijava – Škola EU pregovora – IME PREZIME. 

Izvor: CGO