U REDU

Ime*
Prezime*
Adresa*
Grad*
Poštanski broj*
Broj telefona*
eMail*
Datum rođenja*
*Gore navedeni podaci se koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice.
Uz to, ovom prijavom je korisnik svojevoljno dao pravo NVO "Centar za omladinsku edukaciju" da koristi lične podatke u svrhu informisanja korisnika o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i komunikaciju sa korisnicima u cilju unaprijeđenja usluge.
SHARE:
07.07.2019.
Radionica: Podjela uloga u timu, Strateško planiranje

U organizaciji NVO "Centar za omladinsku edukaciju", održana je obuka, koju je vodila sertifikovana trenerica, Ajša Hadžibegović.

Cilj je bio da se kroz zajednički rad planiraju aktivnosti u budućnosti na umrežavanju omladinskih organizacija i još boljem anticipiranju potreba mladih. Stavljajući fokus na Evropsku omladinsku karticu (EYCA) i načine na koje ćemo još bolje prepoznati potrebe mladih, slobodno se može reći da su sastanak i sama obuka doprinjeli generasinju novih ideja.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Unije srednjoškolaca Crne Gore, Studentskog parlamenta UCG, Unije mladih preduzetnika Crne Gore i Saveza izviđača Crne Gore.

Ova aktivnost realizovana je kroz projekat koji finansira Fond za aktivno gradjanstvo kroz program #DeFacto od strane Evropske unije, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz program IPA 2016 Instrument za civilno društvo.